PÁLYÁZAT TURISZTIKAI PROGRAMSZERVEZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Katona József Színház – Kecskemét

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet

Hírős Város Turisztikai Központ
turisztikai programszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kulturális és turisztikai rendezvények, kiállítások, programok szervezése, lebonyolítása. Turisztikai, marketing anyagok összeállítása, online kommunikációs feladatok elvégzése. Számítógépes programok kezelése, jegyek árusítása, ügyeletek tartása színházi előadáskor. Közönségszervezés, kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • Turisztikai közép vagy felsőfokú végzettség
 • Rendezvényszervezői tapasztalat
 • Angol és/vagy német nyelv középfokú ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamzáné Lakó Judit nyújt, a 06-30-218-6028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Hamzáné Lakó Judit részére a info@hiroskozpont.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.